Không ngủ mà thức khuya? Bay acc là meme chế với hình ảnh người mặt nạ đen sau chiếc máy tính như hacker đang chỉ tay đ.e d.ọ.a không ngủ mà thức khuya sẽ bay acc. Bạn có thể dùng ảnh này để gửi cho người thân hoặc bạn bè ý nói rằng họ hãy đi ngủ sớm.