Hình ảnh anh da đen bê quan Tài là ảnh meme nhiều anh da đen mặc vest bê quan tài, cắt từ video nhún nhảy bê quan tài của nhiều anh da đen. Bạn có thể sử dụng meme này để gửi cho bạn bè troll nhau một cách vui vẻ, hoặc bình luận trong các bài viết hài hước.