Đây là một trong những hình ảnh mà bạn thường xuyên khi sử dụng Facebook do Facebook gặp lỗi hoặc mạng của nhà bạn đang lỗi, tải chậm. Tại đây, bạn có thể tải hình ảnh đang loading album ảnh Facebook, đang tải album ảnh dùng để troll, trêu đùa bạn bè của bạn mạng yếu, điện thoại, ứng dụng Facebook đang gặp lỗi…