Meme Xin lỗi Người yêu là hình ảnh chàng trai cầm bóng bay đứng trước cô gái đang dỗi hờn, meme nịnh nọt người yêu bớt giận, meme giận người yêu cute, cô gái ngoảnh mặt làm ngơ, chàng trai thì hết sức dỗ dành người yêu, sử dụng Meme Xin lỗi Người yêu khi bạn muốn chuộc lỗi với cô gái mình yêu lúc giận hờn.