Meme Xin lỗi, hacker chúng tôi không cho bay được nhiều thứ như mọi người nói là hình ảnh một hacker  chùm mũ đen chắp tay với nội dung “Xin lỗi, hacker chúng tôi không cho bay được nhiều thứ như mọi người nói”, thể hiện sự hài hước của nỗi lòng các hacker khi có nhiều người dùng mạng xã hội nghĩ họ có khả năng tuyệt đỉnh.