Meme Chó cầm phóng lợn Hài Hước là hình ảnh chú chó shiba vàng  đẹo túi và mũ GUCCI cầm dao phóng lợn như sắp đi thanh toán đối thủ, đây là meme chó cầm dao hài hước thể hiện sự đe dọa, meme phóng lợn ngầu đét của một chú cho là cây hài cho người xem.