Hình ảnh cầm phóng lợn đi xe máy chạy trên đường cứu bạn, meme người cầm dao ngồi trên xe máy đi với tốc độ nhanh như sắp thanh toán lẫn nhau, meme sặc mùi căng thẳng, gửi cho bạn bè để thể hiện sự “đe dọa” hài hước.