Meme mèo xin lỗi là hình ảnh chú mèo nhỏ bé khoanh hai tay trước ngực, cúi gằm mặt xuống nói “Xin lũii” thể hiện sự hối lỗi, xin lỗi chân thành để sớm nhận được sự tha thứ. Tải miễn phí ảnh chế meme mèo xin lỗi chất lượng cao tại TiếngĐộng.com.