Hình ảnh meme mèo cười đểu là hình ảnh chú mèo trắng cười tít mắt, sung sướng, bộ dạng cười thỏa mãn như thể rằng chú ta đang rất đắc chí với những điều xảy ra, những điều đó như nằm trong lòng bàn tay chú vậy.