Đây là meme mèo cầm súng ảnh động, hình ảnh chế mèo cầm súng AK bắn đạn bay lia lịa tấn công dữ dội với khuôn mặt cực kỳ biểu cảm cực kỳ bá đạo. Bạn có thể sử dụng bức ảnh động mèo cầm súng này để comment hoặc gửi tin nhắn với bạn bè.