Meme lau mồ hôi là hình ảnh người đàn ông cầm khăn lau mồ hôi trên mặt kèm theo dòng chữ “Nghe nói mà đã vã mồ hôi”, thể hiện sự sợ hãi đến toát mồ hôi hột.