Meme Anh Da Đen chảy mồ hôi là hình ảnh người đàn ôn da đen chảy mồ hôi ròng ròng từ trên đỉnh đầu xuống cằm, đôi mắt liếc nhìn sang bên cạnh tỏ vẻ sợ hãi, dè dặt, phòng thủ.