Hình ảnh đang loading Facebook định dạng ảnh động gif dùng để troll trêu đùa bạn bè mạng yếu chưa tải được hình ảnh, chưa gửi được hình ảnh nên bạn bè của bạn nhầm tưởng bạn đang gửi hình ảnh nhưng do mạng yếu chưa chạy.