Meme mèo há miệng nói không là meme có hình ảnh chú mèo đang cực kì phẫn nộ và phản đối điều gì đó đang ở trước mặt chú ta. Cái miệng ngoác rộng cùng khuôn mặt phản đối kịch liệt được bộc lộ rõ ràng qua hình chế con mèo há miệng nói không.