Logo trường đại học phụ hồ – Fuho University, Hình ảnh Fuho university là hình ảnh meme troll của Lộc fuho, dân mạng có thể sử dụng để chế ảnh học dưới trướng của thầy Lộc fuho.