Hình ảnh hai tay cầm biển đưa lên cao nói 10 điểm hài hước nhất…