Đây là ảnh mèo FF cầm súng Blue Flame Draco AK file chất lượng cao.