Hình ảnh chế, ảnh vui, ảnh meme đội quần lên đầu phiên bản thực tế, ngời đời thực dùng để comment, gửi tin nhắn Facebook, Messenger trêu đùa bạn bè…