Hình vui, meme mèo ngất xỉu là hình ảnh chế chú mèo béo với cái bụng phè phưỡn đang ngủ há mồm, chú mèo béo ăn no ngủ say dựa tường ngủ phè phưỡn, meme mèo ngủ xỉu hài hước dựa lưng vào tường.