Ảnh chế, meme mèo cầm dao phóng lợn là hình ảnh chú mèo trắng với khuôn mặt nghiêm nghị đứng thẳng bằng hai chân đang cầm dao phóng lợn hướng nhìn về phía trước, với dáng vẻ quyết tâm chiến đấu với mục tiêu, là meme mèo bựa hài hước…